ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про укладання ліцензійної угоди

УВАГА !!! Погоджуючись із положеннями цього документа, Ви берете на себе зобов’язання, описані в цьому документі, та погоджуєтесь нести відповідальність, передбачену в цьому документі. Крім того, Ви погоджуєтесь з тим, що необхідні поля або графи, залежно від обставин, були заповнені Вами особисто, коли Ви самостійно робили запит щодо надання ліцензії на власний розсуд. Крім того, Ви підтверджуєте, що Вам виповнилося принаймні 21 рік і Ви маєте необхідні права та повноваження для подання юридичної особи / Інтернет-сайту / порталу і т. д., від імені якої Ви робите запит, та Ви несете повну відповідальність за такий запит та його наслідки.

Зверніть увагу, що текст цієї Публічної Оферти, а отже, і умови Угоди, яку вона відображає, безумовно діє лише в той час, коли Ви читаєте його та здійснюєте Акцепт Оферти у передбаченому порядку. Текст цього документа може бути змінений або доповнений у будь-який час, і лише остання версія має вважатися єдиною вірною.

ТОВ «AIHelps» , юридична особа, зареєстрована в Україні та відповідно до чинного законодавства України; код ЄДРПОУ: 37641284; банківські дані: 26002052763343, ПриватБанк, Україна; в особі головного виконавчого директора Адама Головенка (далі — «Ліцензіар»), публікує цю Публічну Оферту — офіційну пропозицію щодо укладання ліцензійної угоди до будь-якої третьої сторони відповідно до умов, викладених нижче:

 

1. ТЕРМІНИ, ВИКОРИСТАНІ В ЦІЙ ОФЕРТІ

1.1. У цій Публічній Оферті наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

Угода – ліцензійна угода, укладена між Сторонами за допомогою Акцепту Оферти. Будь-яке посилання на Угоду (розділ або пункт Угоди) в Оферті та/або її положеннях означає відповідне посилання на Оферту (її розділ або пункт) та/або її умови. Повний текст Угоди, що відображає умови та положення цієї Оферти, доступний для Ліцензіата після Акцепту Оферти в особистому кабінеті Ліцензіата в AIHelps,

Акцепт Оферти — це повна та беззастережна згода Ліцензіата з умовами Оферти та правил використання програмного забезпечення, надана за допомогою заповнення всіх обов’язкових полів Оферти або спеціальної таблиці, поданої Ліцензіаром.

Сторони – разом іменовані Ліцензіар та Ліцензіат, а окремо «Сторона».

Програмне забезпечення – сукупність програм та їх частин, записаних на фізичному носії (у т. ч. в електронній формі).

AIHelps— інтернет-платформа, яка забезпечує доступ до програмного забезпечення та послуг, призначених для підтримки управління підприємствами малого бізнесу у сфері краси та здоров’я (наприклад, стоматологічні клініки, фітнес-клуби, салони краси), розміщена на Сайті. AIHelps розроблена Ліцензіаром, що поставляється Ліцензіаром, є власністю Ліцензіара і розташована на сервері Ліцензіара. Доступ до AIHelps та можливість її використання надаються з різних систем та пристроїв цифрового доступу. AIHelps включає програмне забезпечення, призначене для підтримки управління підприємствами малого бізнесу, в основному, за рахунок адміністрування баз даних, написаних AIHelps, включаючи, але не обмежуючись, програмно-технічним забезпеченням Сайту, документацією AIHelps, базами даних та / або всіма іншими файлами , включеними в повний пакет програмного забезпечення AIHelps, а також деякими можливостями, які надають Ліцензіату доступ до Програмного забезпечення та баз даних. Програмне забезпечення AIHelps можна використовувати шляхом встановлення на комп’ютерне обладнання Ліцензіата клієнтського Програмного Забезпечення (клієнтський доступ), або шляхом онлайн реєстрації на Сайті та подальшого використання віддаленого доступу. Будь-які основні модулі та інші інтегровані частини AIHelps, включаючи її програмні складові, не є самостійним програмним забезпеченням і є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара – внаслідок цього вони можуть використовуватись виключно на підставі дозволу Ліцензіара. які надають Ліцензіату доступ до Програмного Забезпечення та Бази Даних. Програмне забезпечення AIHelps можна використовувати шляхом встановлення на комп’ютерне обладнання Ліцензіата клієнтського Програмного Забезпечення (клієнтський доступ), або шляхом онлайн реєстрації на Сайті та подальшого використання віддаленого доступу. Будь-які основні модулі та інші інтегровані частини AIHelps, включаючи її програмні складові, не є самостійним програмним забезпеченням і є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара – внаслідок цього вони можуть використовуватись виключно на підставі дозволу Ліцензіара. які надають Ліцензіату доступ до Програмного Забезпечення та Бази Даних. Програмне забезпечення AIHelps можна використовувати шляхом встановлення на комп’ютерне обладнання Ліцензіата клієнтського Програмного Забезпечення (клієнтський доступ), або шляхом онлайн реєстрації на Сайті та подальшого використання віддаленого доступу. Будь-які основні модулі та інші інтегровані частини AIHelps, включаючи її програмні складові, не є самостійним програмним забезпеченням і є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара – внаслідок цього вони можуть використовуватись виключно на підставі дозволу Ліцензіара. Програмне забезпечення AIHelps можна використовувати шляхом встановлення на комп’ютерне обладнання Ліцензіата клієнтського Програмного Забезпечення (клієнтський доступ), або шляхом онлайн реєстрації на Сайті та подальшого використання віддаленого доступу. Будь-які основні модулі та інші інтегровані частини AIHelps, включаючи її програмні складові, не є самостійним програмним забезпеченням і є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара – внаслідок цього вони можуть використовуватись виключно на підставі дозволу Ліцензіара. Програмне забезпечення AIHelps можна використовувати шляхом встановлення на комп’ютерне обладнання Ліцензіата клієнтського Програмного Забезпечення (клієнтський доступ), або шляхом онлайн реєстрації на Сайті та подальшого використання віддаленого доступу. Будь-які основні модулі та інші інтегровані частини AIHelps, включаючи її програмні складові, не є самостійним програмним забезпеченням і є об’єктом права інтелектуальної власності Ліцензіара – внаслідок цього вони можуть використовуватись виключно на підставі дозволу Ліцензіара.

Ліцензіат — будь-яка третя сторона, фізична чи юридична особа, яка прочитала та прийняла правила та умови Публічної Оферти. Інформація про Ліцензіат має бути повністю відображена у друкованій версії цієї Угоди за допомогою функції сайту Ліцензіара.

Субліцензіати — всі фізичні особи, яким було надано доступ та права користування AIHelps шляхом створення та надання їм персонально Ліцензіатом реєстраційних даних, необхідних для використання баз даних AIHelps, створених Ліцензіатом. Ці фізичні особи не можуть бути наділені будь-якими правами, крім наданих Ліцензіату за цією Угодою, на платній або будь-якій іншій господарській підставі.

Суб’єкт підприємницької діяльності — особисто Ліцензіат або підприємець або юридична особа, яка здійснює свою господарську діяльність у сфері краси та здоров’я (наприклад, стоматологічні клініки, фітнес-клуби, салони краси), який належним чином та на законних підставах представлений Ліцензіатом, а саме салон краси «_____________», розташований у країні ___________, ід. код: ______, який здійснює адміністрування та управління наступними салонами краси: ___________________________________. Надалі термін «Ліцензіат» включає термін «Суб’єкт підприємницької діяльності», якщо в наступному тексті прямо не зазначено інше.

База даних — окрема сукупність певних даних, доданих, розміщених, упорядкованих та використовуваних Ліцензіатом у рамках AIHelps. База даних або будь-яка кількість баз даних є невід’ємною частиною AIHelps. Бази даних Ліцензіата можуть, на вибір ліцензіата, зберігатися на технічному обладнанні або сервері Ліцензіата («Самостійний хостинг») або на сервері AIHelps («Хмарний хостинг»). Залежно від способу зберігання баз даних, передбачений різний обсяг прав і гарантій використання таких баз даних, як це передбачено цією Угодою.

Додаткові послуги — будь-які додаткові послуги Ліцензіара, для Ліцензіата, серед яких: розробка продукту, дизайн, кодування тощо. Зазвичай Додаткові послуги є предметом окремої угоди між Сторонами, яка може міститися у Додатку до цієї Угоди.

 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Ліцензіар надає невиключні майнові права інтелектуальної власності на використання за винагороду (ліцензію) AIHelps, що є комп’ютерною програмою, що функціонує як інтернет-платформа, а Ліцензіат набуває прав, наданих Ліцензіаром і зобов’язується сплатити їх відповідно до умов цієї Угоди.

2.2. Невиключні права на інтелектуальну власність AIHelps, які надаються / ліцензуються Ліцензіату за цією Угодою не залежать від використання клієнтського або віддаленого доступу, якщо це прямо не передбачено цією Угодою, і включають та обмежуються такими правами:

— право ліцензіата використовувати AIHelps на власний розсуд, на свій страх і ризик відповідно до цієї Угоди, за винятком права декомпілювати, розділяти, змінювати або модифікувати вихідний код, програмний код, компоненти програм AIHelps, а також всю AIHelps як цілісне Програмне забезпечення, видаляти AIHelps частково або повністю, крім випадків, коли Ліцензіар надав попередню письмову згоду на такі дії. Цей пункт жодним чином не обмежує право Ліцензіата змінювати, модифікувати, видаляти Бази Даних, створені Ліцензіатом або його субліцензіатами, якщо такі є, при використанні AIHelps;

— право використовувати AIHelps будь-яким способом, передбаченим цією Угодою, за умови дотримання всіх чинних стандартів, ліцензій та вимог чинного законодавства України, а також утримання від розміщення інформації та об’єктів (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси третіх осіб. Це зобов’язання поширюється також на використання веб-сайту Ліцензіату та/або веб-сайту Суб’єкта Підприємницької Діяльності таким Ліцензіатом та/або Суб’єктом Підприємницької Діяльності, або ж третіми особами, а також на встановлення правил використання третіми особами зазначених веб-сайтів;

— право використовувати всі функції та можливості AIHelps, доступ до яких був отриманий за цією Угодою, у своїй власній діяльності, практиці Суб’єкта Підприємницької Діяльності та в діяльності будь-яких інших третіх осіб;

— право представляти Програмне Забезпечення масової аудиторії таким чином, щоб представники Ліцензіату могли отримати доступ до Програмного Забезпечення з будь-якого місця та в будь-який час на свій розсуд, у тому числі через Інтернет, тощо;

— право включати бази даних AIHelps, якщо це технічно можливо, в будь-які інші об’єкти права інтелектуальної власності, які належать і належать виключно Ліцензіату або Суб’єкту Підприємницької Діяльності та будуть використовуватись Ліцензіатом або Суб’єктом Підприємницької Діяльності у своїй господарській діяльності, за винятком відчуження власності, або власне прав на неї, у будь-який спосіб, якщо тільки Сторонами у письмовій формі не погоджено інше;

— право забороняти використання AIHelps третім особам на умовах використання AIHelps у будь-якій формі, будь-якій кількості користувачів, за винятком Ліцензіара та за винятком осіб, що ліцензуються або іншим чином уповноважених Ліцензіаром.

— право створювати реєстраційні дані (логін та пароль) для доступу Ліцензіатів та Субліцензіатів до AIHelps.

При цьому Сторони визнають, що оновлення AIHelps під час використання клієнтського доступу може час від часу проходити некоректно або із затримкою — через незалежні від Сторін причини. Це, а також пов’язані з цим недоліки та помилки в роботі AIHelps, не вважатиметься порушенням цієї Угоди або гарантій Ліцензіара.

2.2.1. Якщо Ліцензіат використовує Хмарний хостинг AIHelps, він додатково наділяється такими правами:

– право адміністративного доступу до своїх Баз Даних в AIHelps;

— право на використання останньої версії AIHelps, яка включає всі оновлення AIHelps, якщо такі оновлення надаються та опубліковані Ліцензіаром;

— отримати хостинг AIHelps на ресурсах Ліцензіара як додаткову послугу цієї Угоди, вартість якої включена у суму оплати, передбачену цією Угодою.

2.2.2. Якщо Ліцензіат використовує Самостійний хостинг AIHelps, він додатково наділяється такими правами:

— налаштувати Бази Даних AIHelps, на комп’ютерному обладнанні або серверному просторі Ліцензіата або Суб’єкта Підприємницької Діяльності та мати до них такий самий адміністративний доступ, як і при використанні Хмарного хостингу, проте тільки таким чином, який не порушує права та інтереси Ліцензіара;

– деінсталювати та/або видалити Бази Даних з комп’ютерного обладнання або серверного простору Ліцензіата або Суб’єкта Підприємницької Діяльності без права подальшого запиту даних резервного копіювання від Ліцензіара.

2.3. Права на інтелектуальну власність на AIHelps були і повинні бути, у разі потреби, придбані Ліцензіаром у результаті роботи працівників/роботи з найму; Всі права захищені.

 

3. ГАРАНТІЇ

Надаючи невиключне право інтелектуальної власності на AIHelps згідно з цією Угодою Ліцензіар забезпечує та гарантує Ліцензіату наступне:

3.1. Ліцензіар є єдиним володарем виняткових майнових прав інтелектуальної власності на AIHelps або отримав усі необхідні права, дозволи та згоду від авторів чи інших власників таких прав інтелектуальної власності з метою укладання Угоди;

3.2. Виняткові права інтелектуальної власності на AIHelps станом на Дату набрання чинності не є предметом застави, судового спору чи претензій з боку третіх осіб.

3.3. Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що Ліцензіат отримує право власності на AIHelps або виключні права інтелектуальної власності на AIHelps або будь-які інші права, які прямо не передбачені у пункті 2.2. цієї Угоди.

3.4. Протягом терміну дії Угоди Ліцензіар надаватиме Додаткові послуги відповідно до характеристик, перерахованих на Сайті Ліцензіара або в окремій угоді.

3.5. У разі самостійного хостингу Ліцензіар не може гарантувати будь-яку належну функціональність AIHelps або Баз даних (які зберігаються на комп’ютерному обладнанні Ліцензіата) з моменту їх успішного налаштування.

3.6. Ліцензіар у жодному разі не гарантує абсолютно точного виконання всіх побажань та очікувань Ліцензіату від використання AIHelps.

3.7. За винятком гарантій, прямо передбачених у Угоді, Ліцензіар не дає жодних явних або певних гарантій за Угодою та свідомо відмовляється від будь-яких гарантій чи умов щодо: якості та придатності AIHelps або Додаткових Послуг для досягнення конкретних цілей Ліцензіату чи Суб’єкта підприємницької діяльності; про можливість застосування AIHelps для будь-якої мети та завдання. Ліцензіар також не надає жодних гарантій, що AIHelps та її можливості відповідають очікуванням та перевагам Ліцензіату або будь-якої третьої сторони.

3.8. AIHelps надається та використовується на умовах «як є» — отже, не може вважатися несправним, помилково описаним або таким, що відрізняється від зразка, представленого Ліцензіаром або побаченого Ліцензіатом. Таким чином, ефективність та функціональність AIHelps в жодному разі не означає ефективність її інструментів, модулів, Баз Даних та інших інтегральних частин, методів та алгоритмів, відокремлених від AIHelps, або їх повна відповідність цілям Ліцензіату або Суб’єкта Підприємницької Діяльності, які такий Ліцензіат Підприємницької діяльності визнає необхідними або важливими.

3.9. За винятком положень п. 4.1.2., 4.4.7. та 4.5.4., ніщо в цій Угоді не надає жодній із Сторін права використовувати торгові марки, товарні знаки, доменні імена та інші відмітні знаки іншої Сторони. Такі права можуть бути надані лише на підставі письмової угоди з відповідною Стороною. Незалежно від вищезазначеного, у разі використання AIHelps Ліцензіатом на своїх веб-ресурсах (на яких AIHelps використовується через доступ до Хмарного хостингу або зберігається шляхом Самостійного хостингу), Ліцензіат зобов’язаний вказати Ліцензіара як власника та постачальника прав інтелектуальної власності на AIHelps ресурси (шляхом розміщення фірмового найменування та посилання на Сайт Ліцензіара в наступному вигляді: «Всі права захищені ТОВ «AIHelps», https://aihelps.com/»).

3.10. Сторони визнають, що всі відносини та зобов’язання між Ліцензіатом та його клієнтами або особами, зазначеними у будь-якій Базі Даних, виходять за рамки цієї Угоди, та Ліцензіат нестиме виключну відповідальність за всі та будь-які відповіді на запити своїх клієнтів.

3.11. Невиключні права інтелектуальної власності на AIHelps, які є предметом Угоди, повинні розглядатися як надані Ліцензіаром та набуті Ліцензіатом з Дати набрання чинності цією Угодою та протягом усього терміну дії Угоди. Сторони погоджуються з тим, що немає необхідності підписання Акту прийому-передачі прав інтелектуальної власності.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Ліцензіар має право:

4.1.1. Отримувати плату за використання AIHelps, як зазначено в цій Угоді.

4.1.2. Використовувати в маркетингових матеріалах (серед яких: новини, публікації, друковані та веб-матеріали) фірмову назву Ліцензіата як клієнта Ліцензіара. Публікувати на своїх веб-сайтах посилання на Сайт Ліцензіату та інші ресурси, що використовують AIHelps.

4.1.3. Вимагати від Ліцензіата опублікування посилання на Веб-сайт Ліцензіара на веб-сайті Ліцензіата та інших ресурсах, на яких використовується AIHelps.

4.2. Ліцензіар зобов’язаний:

4.2.1. Гарантувати надання невиключних прав інтелектуальної власності на AIHelps, відповідно до умов та в межах, визначених цією Угодою, вільних від будь-яких претензій третіх осіб.

4.2.2. Надалі надавати Ліцензіату будь-які оновлення та нові версії AIHelps у разі їх опублікування.

4.2.3. Надавати Ліцензіату технічну підтримку в процесі експлуатації AIHelps на прохання Ліцензіата, за окремою угодою та за додаткову плату.

4.2.4. Надавати Ліцензіату послуги хостингу (виключно відповідно до умов, опублікованих на Сайті Ліцензіара) у разі, якщо Ліцензіат бажає використовувати Хмарний хостинг AIHelps.

4.2.5. Надати консультаційну допомогу Ліцензіату для налаштування Хмарного хостингу AIHelps для веб-сайту Ліцензіата, або встановити AIHelps за додаткову плату, якщо Ліцензіат бажає використовувати Самостійний хостинг AIHelps.

4.3. Ліцензіат не має права:

4.3.1. Продавати чи будь-яким іншим чином відчужувати екземпляри AIHelps або будь-які модулі AIHelps на користь третіх осіб.

4.3.2. Передавати екземпляри AIHelps третім особам у будь-якій формі, крім як це було погоджено Ліцензіаром відповідно до п. 2.2. цієї Угоди.

4.4. Ліцензіат має право:

4.4.1. Розробляти та публікувати власні продукти з використанням AIHelps або Бази Даних.

4.4.2. Користуватись AIHelps виключно на свій ризик.

4.4.3. На свій розсуд вибрати Хмарний або Самостійний хостинг AIHelps, а саме місце зберігання Баз Даних (серед сервера Ліцензіара та комп’ютерного обладнання або сервера Ліцензіата).

4.4.4. Отримати адміністративний доступ до AIHelps, якщо Ліцензіат бажає використовувати Хмарний хостинг AIHelps.

4.4.5. Самостійно здійснювати адміністрування та управління екземпляром AIHelps та Базами Даних на сервері або апаратному забезпеченні Ліцензіата у випадку, якщо Ліцензіат бажає використовувати Самостійний хостинг AIHelps. У жодному разі такі дії не повинні порушувати права та інтереси Ліцензіара чи будь-яких третіх осіб.

4.4.6. У разі претензій, клопотань, позовів проти Ліцензіара у зв’язку з використанням AIHelps Ліцензіатом, Суб’єктом підприємницької діяльності, Субліцензіатами або використання матеріалів, наданих за цією Угодою — представляти інтереси Ліцензіара перед такими заявниками, позивачами, а також вступати у відносини, що стосуються таких та дій, замість Ліцензіара, а також відшкодувати Ліцензіару всі витрати та збитки, які останній зазнав або може зазнати у зв’язку з такими подіями після отримання від Ліцензіара доказів заподіяння таких збитків або очевидного заподіяння таких збитків у майбутньому.

4.4.7. Використовувати в маркетингових матеріалах логотип Ліцензіара та фірмове найменування Ліцензіара як постачальника AIHelps, а також логотип AIHelps, включаючи, але не обмежуючись, використанням у новинах, публікаціях, друкованих та веб-матеріалах.

4.5. Ліцензіат зобов’язаний:

4.5.1. Здійснювати виплату винагороди Ліцензіару відповідно до умов цієї Угоди.

4.5.2. Утримуватись від надання, передачі та відчуження будь-яким чином прав власності, наданих Ліцензіату за цією Угодою, якщо інше прямо не передбачено цією Угодою.

4.5.3. Використовувати AIHelps та права власності на AIHelps виключно у межах прав, наданих Ліцензіату, зазначених у п. 2.2. цієї Угоди;

4.5.4. Опублікувати посилання на сайт Ліцензіара на веб-сайтах Ліцензіата та інших ресурсах, що використовують AIHelps, а також зазначити, що продукти або ресурси Ліцензіата розробляються за допомогою AIHelps.

4.5.5. Нести відповідальність за всю інформацію, яку Ліцензіат надає Ліцензіару, та гарантувати, що Ліцензіат має всі необхідні дозволи на використання даних, у тому числі персональних даних, введених особисто Ліцензіатом або Суліцензіатами; використання таких даних будь-яким чином за допомогою Баз Даних або AIHelps. Крім того, Ліцензіат особисто несе відповідальність за будь-якими претензіями з боку третіх осіб, які пред’являються безпосередньо Ліцензіату, у зв’язку з даними, наданими або розміщеними Ліцензіатом в AIHelps.

 

5. УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. Ліцензіат не зобов’язаний здійснювати будь-які виплати протягом перших 7 днів використання AIHelps, оскільки таке використання здійснюється виключно з метою тестування та ознайомлення. Бази даних можуть бути переведені з тестової версії AIHelps тільки після здійснення належної оплати. Тестовий період може повторюватися, однак База даних не може бути переведена з одного тестового періоду до іншого.

5.2. Після кожного сплаченого періоду надається кредитний період, який триває протягом п’яти днів. Оплата за кредитний період включається до оплати наступного оплаченого періоду.

5.3. Отримавши права інтелектуальної власності на AIHelps, Ліцензіат зобов’язаний виплачувати винагороду у розмірі, визначеному Сторонами цієї Угоди. Ця нагорода є адекватною, справедливою, повною, і такою, що включає всі платежі, які Ліцензіат зобов’язаний здійснити на користь Ліцензіара у зв’язку з придбанням прав інтелектуальної власності на Програмне Забезпечення за Угодою, а також отримати екземпляр AIHelps у разі користування Самостійним хостингом, та встановити його на умовах, передбачених цією Угодою. Ліцензіат несе відповідальність за нарахування та утримання всіх податків, що застосовуються відповідно до міжнародного законодавства, та всіх платежів за цією Угодою.

5.4. Усі платежі за цією Угодою здійснюються у розмірі та відповідно до умов оплати, передбачених відповідним режимом використання AIHelps Ліцензіатом (які є невід’ємною частиною цієї Угоди), як це передбачено на Сайті Ліцензіара за адресою: https://fprosoftware.com/prices/ . Для здійснення розрахунків жодних додаткових рахунків-фактур від Ліцензіара не потрібно.

5.5. Будь-які платежі за цією Угодою здійснюються з урахуванням усіх податків, які застосовуються відповідно до чинного міжнародного законодавства. Кожна Сторона оплачує комісії своїх обслуговуючих банків та платіжних систем.

5.6. Повернення будь-якого платежу, здійсненого за використання AIHelps або надання додаткових послуг, може здійснюватися Ліцензіаром після та на підставі спеціального повідомлення Ліцензіата, надісланого на адресу Ліцензіара, зазначену в пункті 10.5. Платіж, здійснений у рамках цієї Угоди, може бути предметом повернення лише у разі безперервного виконання всіх умов з дати платежу до дати повернення:

5.6.1. Платіж не був повністю списаний Ліцензіаром з віртуального рахунку Ліцензіата за використання AIHelps або Додаткових Послуг — у такому випадку та частина, яка не була списана, підлягає поверненню;

5.6.2. Платіж було фактично отримано Ліцензіаром;

5.6.3. Ліцензіат не має фактичного боргу перед Ліцензіаром — інакше платіж має бути використаний для погашення боргу;

5.6.4. Ліцензіат надає всі платіжні реквізити та метадані, які може вимагати (у тому числі повторно вимагати) Ліцензіар.

5.7. Ліцензіар може вимагати повернення платежу протягом 14 календарних днів після відповідної дати оплати незалежно від причин такого повернення.

5.8. Платіж підлягає поверненню до джерела відповідної оплати Ліцензіата або до будь-якого іншого пункту призначення, зазначеного у відповідному запиті про повернення, однак за умови, що всі витрати бере на себе Ліцензіат.

5.9. Платіж підлягає поверненню протягом 120 календарних днів із дати повідомлення.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати та не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам, а також не використовувати ці дані будь-яким іншим способом, ніж це необхідно для виконання зобов’язань за цією Угодою.

6.2. Конфіденційною інформацією є умови цієї Угоди, будь-які документи та відомості, що передаються однією Стороною іншій Стороні у будь-якій формі, належать Сторонам, використовуються Сторонами або набувають Сторони під час виконання своїх зобов’язань за Угодою. Конфіденційна інформація може включати, але не обмежуватися: ідеями, концепціями, бізнес-планами, винаходами, відкриттями, формулами, технологічними процесами, проектними рішеннями, технічними характеристиками, прототипами, зразками, удосконаленнями, додатками, технічними та технологічними даними, іменами, вихідними кодами програмними кодами, інформації з баз даних, незалежно від того, чи вони якимось чином запатентовані, зареєстровані чи іншим чином публічно захищені.

6.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати та не передавати конфіденційні дані (конфіденційну інформацію) третім особам протягом строку дії Угоди та 5 (п’яти) років після її припинення або визнання недійсною.

6.4. Конфіденційність не поширюється на:

6.4.1. Інформацію, яка стала загальнодоступною не з вини Сторін та до моменту її надання;

6.4.2. Інформацію, яка стала відома Стороні на законних підставах з іншого джерела;

6.4.3. Інформацію, що надається у відповідь на офіційний запит з боку державних органів, судів та інших органів, на прохання яких Сторони зобов’язані надавати таку інформацію відповідно до закону.

6.5. Сторони можуть підписати окрему угоду про конфіденційність (або будь-який аналогічний документ). У такому разі така окрема угода про конфіденційність матиме переважну силу.

6.6. Зберігання інформації та бази даних на сервері AIHelps жодним чином не вважається порушенням зобов’язання щодо забезпечення конфіденційності.

6.7. Ліцензіат несе особисту відповідальність за збереження конфіденційності баз даних при самостійному хостингу.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Відповідно до цілей Угоди, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вважаються будь-які повстання, заколоти, війни, страйки чи інші колективні трудові суперечки, будь-які пожежі, повені чи інші стихійні лиха, а також інші обставини, включаючи прийняття нових законодавчих актів. органами України, які Сторона або Сторони не можуть передбачити, не можуть безпосередньо вплинути та які не залежать від волі Сторін.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цією Угодою, якщо таке невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.3. Сторони зобов’язані повідомляти одна одну в письмовій формі про виникнення форс-мажорних обставин протягом 7 (семи) календарних днів з моменту їх виникнення, а також вживати всіх необхідних заходів щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків дії форс-мажорних обставин.

7.4. Якщо період форс-мажору перевищує шість (6) місяців і мету цієї Угоди не зможе бути досягнуто, кожна Сторона має право розірвати цю Угоду, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Ця Угода вважається розірваною з моменту отримання такого повідомлення.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Права, надані Ліцензіату за цією Угодою, мають юридичну силу за умови, що всі відповідні платежі за цією Угодою здійснюються вчасно. У разі порушення строків оплати, зазначених за посиланням: https://fprosoftware.com/price/ , Ліцензіар має право розірвати цю Угоду негайно, незважаючи на те, що таке розірвання не вважається порушенням цієї Угоди.

8.2. У разі порушення зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, викладених у цій Угоді або в окремій угоді про конфіденційність, Сторона, яка порушила зобов’язання, повинна сплатити іншій Стороні відшкодування за кожне порушення у розмірі, встановленому цією іншою Стороною.

8.3. У разі виникнення будь-яких претензій до Ліцензіату про порушення прав третіх осіб шляхом надання або в силу факту використання (але в жодному разі не способу або методу такого використання) прав, наданих за Угодою, Ліцензіат зобов’язаний негайно інформувати Ліцензіара про це. Покриття всіх витрат та збитків, пов’язаних із врегулюванням цих претензій, позовів та/або ведення судових розглядів є обов’язком Ліцензіара. У випадках, передбачених цим пунктом, Ліцензіар зобов’язаний відшкодувати витрати та збитки, понесені Ліцензіатом.

8.4. У разі виникнення будь-яких претензій до Ліцензіара про порушення прав третіх осіб або вимог чинного законодавства або місцевих / корпоративних правил / норм у зв’язку з використанням (методами, підходами та формами такого використання) прав, наданих цією Угодою, Ліцензіар зобов’язаний негайно повідомити про це Ліцензіат. Усі витрати та збитки, пов’язані з врегулюванням цих претензій, позовів та/або ведення судових розглядів є обов’язком Ліцензіату. У випадках, передбачених цим пунктом, Ліцензіат зобов’язаний відшкодувати витрати та збитки, понесені Ліцензіаром.

8.5. Сторони прямо погоджуються, що фінансова відповідальність перед Ліцензіатом не може застосовуватись до Ліцензіара за цією Угодою.

 

9. Вирішення суперечок

9.1. З усіх питань, які не врегульовані умовами цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Сторони повинні намагатися вирішувати всі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням цієї Угоди шляхом переговорів.

9.3. У разі якщо спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цієї Угоди, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, ці спори мають бути передані до компетентного суду України для вирішення із застосуванням матеріального та процесуального права України.

 

10. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ

10.1. Ця Угода набирає чинності з дати набуття чинності у разі прикріплення електронного підпису Ліцензіату. Підтвердження дії Угоди не потребує жодних додаткових умов. Сторони визнають, що, на прохання будь-якої зі Сторін, екземпляри Угоди у друкованому вигляді мають бути затверджені власноручним підписом та печаткою, за наявності печатки. Сторони при цьому повинні обмінятися оригінальними екземплярами по одному для кожної із Сторін.

10.2. Ця Угода може бути змінена або доповнена лише за взаємною письмовою згодою Сторін, якщо інше не передбачено Угодою.

10.3. Ця Угода може бути розірвана:

– Ліцензіатом або Ліцензіаром у випадках, передбачених чинним законодавством України;

— Ліцензіатом, у будь-який час, шляхом направлення Ліцензіару заяви про припинення Угоди та видалення реєстраційних даних Ліцензіату з сайту Ліцензіара та AIHelps загалом, за умови, що такий Ліцензіат не має заборгованості перед Ліцензіаром; у такому разі Угода вважається розірваною з моменту прийняття рішення Ліцензіаром про виконання вищезазначених положень;

– Ліцензіаром у разі, якщо Ліцензіат порушив свої зобов’язання за цією Угодою; у цьому випадку Угода вважається розірваною з моменту отримання Ліцензіатом повідомлення від Ліцензіара;

– Ліцензіаром у будь-який час та на свій розсуд;

— За взаємною згодою Сторін.

10.4. Після закінчення дії Угоди всі кошти, переведені на віртуальний рахунок Ліцензіата в AIHelps, не підлягають поверненню Ліцензіату, і стають власністю Ліцензіара.

10.5. Усі повідомлення за цією Угодою надсилаються в письмовій формі електронною поштою та вважаються доставленими відразу після відправки на електронну адресу відповідного адресата, за відсутності повідомлення про помилку надсилання такого повідомлення.

Для цього Сторони використовують такі електронні адреси:

Ел. пошта Ліцензіара: info@aihelps.com;

Ел. пошта Ліцензіату: ___________________.

У випадку, якщо повідомлення не було надіслано, незважаючи на правильність зазначеної адреси, повідомлення буде вважатися доставленим одразу після надсилання на електронну пошту відповідного адресата, за умови, що адреса вже використовувалася у листуванні між Сторонами щонайменше один раз та за відсутності повідомлення про помилки надсилання такого повідомлення.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Усі зміни та доповнення до Угоди, якщо такі є, мають бути прийняті у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін у порядку, передбаченому у п. 10.1, викладеному вище.

11.2. Усі положення Угоди визначаються Сторонами як такі, що повністю узгоджуються з чинним законодавством, яке застосовується до цієї Угоди. Визнання судом або будь-яким іншим компетентним органом будь-якого з положень Угоди недійсним або таким, що суперечить закону, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди та Угоди в цілому.

11.3. Створення, підписання та укладання Сторонами цієї Угоди означає, що Ліцензіат добровільно, свідомо та законно придбав інформацію, зазначену в цій Угоді та необхідну для укладення цієї Угоди, та Ліцензіат надає Ліцензіару право зберігати, використовувати, узагальнювати, архівувати та видаляти таку інформацію. в числі персональних даних Ліцензіату, а також особисту та ділову інформацію третіх осіб, розміщену в Базах Даних AIHelps.

11.4. Підписання цієї Угоди означає також, що Ліцензіат погоджується з Правилами та умовами (викладеними на Сайті за посиланням: https://aihelps.com/terms-and-conditions/ ) та Політикою конфіденційності (викладеною на Сайті за посиланням: https://aihelps .com/privacy-policy/ ) та зобов’язується дотримуватись їх як юридично зобов’язувальних документів.

11.5. Ця Угода, якщо вона здійснена у друкованій формі, укладена українською мовою у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із Сторін. В іншому випадку, ця Угода вважається укладеною в одному цифровому примірнику, що зберігається на Сайті Ліцензіара, і Ліцензіат має право друкувати його на свій розсуд.